Omakotitalon lämmitysjärjestelmä

Säästä hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa ja talon hukkalämpöä

Yli 70 prosenttia asuintalon käyttökustannuksista muodostuu tilojen ja käyttöveden lämmityksestä sekä ilmastoinnista. Kaikki muut kustannukset ovat korkeintaan 30 prosenttia! Näin ollen ylivoimaisesti suurin säästöpotentiaali liittyy rakennuksen järkevään lämmönhallintaan.

Kaikki se lämpö, jolla taloa lämmitetään, haihtuu ennemmin tai myöhemmin. Loppujen lopuksi lämmitämme ulkoilmaa! Kaikesta lämmöstä noin 40 prosenttia häviää rakennuksen ikkunoiden, ovien, seinien ja katon kautta. Loput 60 prosenttia muodostuu poistoilman ja jäteveden lämpöhäviöstä. Suurin osa tästä hukkalämmöstä voidaan palauttaa ja käyttää uudestaan FinnStainless-lämmöntalteenottajien avulla.

Lämmöntalteenotto tarkoittaa lämmön palauttaminen uuteen käyttöön.

FinnStainlessin ratkaisujen avulla jopa 80 prosenttia poistoilman ja jäteveden lämmöstä voidaan palauttaa taloon. Lisäksi lämpö voidaan ottaa talteen tulisijojen savukaasuista ja saunoista.

Korkeapotentiaalinen lämpö

Korkean lämpötilan lähteistä (yli 60 °C) peräisin oleva energia voidaan johtaa suoraan lämpövaraajaan. Siksi kuumalämmöntaltenottajat ovat yksinkertaisia käytössä.

Matalapotentiaalinen lämpö

Matalan lämpötilan lähteistä (alle 45 °C) peräisin oleva energia ei sovellu käytettäväksi suoraan tilojen tai käyttöveden lämmittämiseen. Sen hyödyntäminen edellyttää lämpöpumpun asentamista. Matalan lämpötilan lähteitä pystytään hyödyntämään niin tehokkaasti, että niiden käyttö on kannattavaa. Lisäksi matalan energian lähteet mahdollistavat kiinteistön ilmastointijärjestelmän tuloilman jäähdytyksen.

 

 

Minkälaista lämmöntalteenottoa teidän talonne tarvitsee?

Erilaisten lämmöntalteenottojärjestelmät toimivat eri tavalla erilaisissa kohteissa. Ensimmäisenä täytyy ottaa huomioon kohteessa jo olemassa olevat lämmitysjärjestelmät sekä kohteen sähkö- ja LVI-suunnittelu. Eri lämmöntalteenottoratkaisujen kannattavuus riippuu pitkälti perheenne koosta ja elämäntavoista. Valinta kannattaa tehdä arvioidun hukkalämmön määrän perusteella.

Lämmön talteenotto poistoilmasta

Merkittävä osa rakennuksen lämpöenergiasta poistuu koneellisen ilmanvaihdon kautta ulos. FinnStainlessin poistoilmatalteenottajien avulla hukkalämpö voidaan käyttää uudestaan ja näin vähentää talon lämmityskustannuksia. Stellator on FinnStainless erikoisaurinko-ilman keräin. Se talteenottaa lämpöä ilmasta, sekä lisäksi absorboi myös auringon lämpösäteilyä. FinnStainless-järjestelmät pystyvät talteenottamaan myös kylmää poistoilmaa ilmastointijärjestelmään.

Lämmön talteenotto jätevedestä

Jos perheessäsi nautitaan lämpimästä suihkusta, kylvystä tai omassa altaassa uimisesta, huomattava osa talon käyttökustannuksista kuluu veden lämmitykseen. Käyttövesikustannuksia lapsiperheissä nostaa myös runsas ruoanlaitto. Lämmin käyttövesi virtaa lopulta viemäriin. FinnStainless lämmöntalteenottajat palauttavat jäteveden lämmön käyttövesijärjestelmään. Enää ei tarvitse huolehtia lämpimän veden hinnasta. Talteenottajat voidaan asentaa erilliseen saostussäiliöön tai olemassa olevaan viemärikaivoon.

Lämmön talteenotto savukaasusta

Jos pidät takkatulesta tai jos talossasi on kaasu-, pelletti- tai öljykattila, osa niiden tuottamasta lämmöstä häviää savupiipun kautta. FinnStainlessin talteenottajien avulla savukaasujen lämpö voidaan palauttaa talon lämmitys- ja käyttövesijärjestelmiin.

Lämmön talteenotto saunasta

Saunassa syntyy runsaasti lämpöä, joka saunomisen jälkeen häviää taivaan tuuliin. FinnStainless tasolämmönvaihtimet auttavat keräämään tämän ylijäämälämmön talteen ja palauttamaan sen talon lämmitys- ja käyttövesijärjestelmiin.