Jätevesirekuperaattori

Palauttaa jäteveden hukkalämmön takaisin käyttöön

FinnStainless-jätevesirekuperaattori on laitteisto, joka on tarkoitettu hukkalämmön palauttamiseen jätevedestä tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmiin FinnStainless-jätevesirekuperaattorin erityisominaisuuksina ovat sen likaisen veden kestävyys sekä lämmönvaihdinten automaattinen mekaaninen puhdistus. Sen normaaliin toimintaan ei tarvita veden esisuodatusta. Näin vältytään jäteveden puhdistuksen aikana syntyvältä lopulliselta lämpöhukalta.

Rekupaattorista on myös pelkälle harmaalle vedelle soveltuva, yksinkertaisempi ja edullisempi versio!

FinnStainless-jätevesirekuperaattori toimii tehokkaasti monenlaisissa likaisissa ympäristöissä:

  • Yhdyskuntajätevedet
  • Teollisuusjätevedet
  • Pieniä ja suuria mekaanisia epäpuhtauksia sisältävät viemärit
  • Aggressiivisia aineita sisältävät viemärit

Jätevesirekuperaattorin tärkeimmät käyttökohteet:

  • Uimahallit ja kylpylähotellit
  • Kerrostalot
  • Teollisuuspesut
  • Tekniset prosessit
  • Pelkälle harmaalle vedelle yksinkertaisempi kasettiratkaisu
  • jne.

FinnStainless-jätevesirekuperaattorin laitteet

Lämmönsiirtojärjestelmä perustuu FinnStainlessin innovatiivisiin lämmönvaihtimiin, jotka on valmistettu ruostumattomasta ohutlevyteräksestä.

FinnStainless-lämmönvaihdinten lämmönsiirtopinta-alan ja lämmönsiirtoaineen määrän suhde on erinomainen, niiden inertia on erittäin pieni, ja ne pystytään ottamaan heti käyttöön.

FinnStainless-lämmönvaihtimet toimivat tehokkaasti eriasteisissa aggressiivisissa ympäristöissä ja kestävät paine- ja lämpötilavaihteluita.

Sulkukalvo jakaa rekuperaattorin kahteen kammioon. Se suojaa tulipesässä olevia lämmönvaihtimia viemäreiden sisältämiltä suurilta roskilta. Kalvon verkko, jonka tiheys on 5 mm, takaa sen, että lämmönsiirtoneste pääsee vapaasti sekoittumaan kammioiden välillä ja että suuret mekaaniset epäpuhtaudet pysyvät sulkukammiossa.

Kaikkiin putkiin pääsee vapaasti huoltoluukun kautta. Tämä helpottaa viemäristön huoltoa ja puhdistusta perusmenetelmillä ja -välineillä.

Yhdyskunta- ja teollisuusjätevesiä käsiteltäessä lämmönvaihdinten paneeleihin muodostuu sakkaa. Se vaikeuttaa lämmönsiirtoaineen ja paneelin kosketusta ja alentaa näin lämmönsiirron tehokkuutta.

Jotta epäpuhtauksien poisto lämmönvaihtimista olisi nykyaikaista, rekuperaattorissa on sisäänrakennettu puhdistusjärjestelmä valinnaisena.

ärjestelmä käsittää polypropeeniset harjat, ruostumattomasta teräksestä valmistetun suojarakenteen sekä paineilmakäyttölaitteen.

Poistoputkessa on sähkökäyttöinen venttiili. Ohjausyksikkö seuraa lämpötilaa rekuperaattorissa ja ohjaa sitä sulkemalla ja avaamalla venttiiliä asetetun ohjelman mukaisesti. Järjestelmä voidaan rakentaa myös ilman sulkuventtiilijärjestelmää.

Ylivuotoputki suojaa rekuperaattoria ylivuodolta ja samalla kytkee useita rekupaattoreita tarvittaessa suoraan sarjaan.

 

Rekuperaattorin toimintatilat

Ensimmäinen täyttö

Poistoventtiili on kiinni. Lämmin jätevesi täyttää rekuperaattorin kammiot. Suuret roskat pysyvät sulkukammiossa sulkukalvon ansiosta.

Lämmön talteenoton aktiivinen vaihe

Lämmönsiirtoaine alkaa kiertää lämmönvaihtopiirissä rekuperaattorin lämpötila-anturin signaalista. Lämpö kerätään talteen jätevedestä.

Jäähtyneen jäteveden tyhjennys

Jäähtynyt lämmönsiirtoaine tyhjennetään alempiin kerroksiin. Ohjain avaa poistoventtiilin lämpötila-anturin signaalista. Kun kylmän kerroksen tilalle tulee lämmintä, ohjain sulkee venttiilin uudestaan.

Suuri äkillinen virtaus

Suuren äkillisen virtauksen aikana ylimääräinen jätevesimäärä tyhjenee vapaasti ylivuotoputken kautta viemäriin tai sarjan seuraavaan rekuperaattoriin.

 

 

Tehokas

Rekuperaattorin lämmönvaihtojärjestelmä perustuu FinnStainlessin innovatiivisiin lämmönvaihtimiin, jotka on valmistettu ruostumattomasta ohutteräslevystä. Näissä lämmönvaihtimissa lämmönsiirtoaineen sisätilavuus on pieni ja pinnan pinta-ala suuri ja tehokas. Tämän ansiosta rekuperaattorin hyötysuhde on suuri ja inertia puolestaan on pieni. Sisäänrakennettu valinnainen lämmönvaihdinten puhdistusjärjestelmä estää lämmönvaihdinten pinnalla olevien epäpuhtauksien aiheuttaman tehohäviön.

Luotettava

Rekuperaattori on rakenteeltaan yksinkertainen ja luotettava. Kaikki sen toimintaan aktiivisesti osallistuvat osat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Rakenne on suunniteltu ottaen huomioon ankarat käyttöolosuhteet. Se on suojattu aggressivisilta väliaineilta, viemäreissä olevalta kotitalous- ja teollisuusroskalta, tukosten ja roskien aiheuttamalta ylikuormitukselta sekä mahdollisilta hätätilanteilta. Rekuperaattori huolletaan ja korjataan paikan päällä tarvitsematta irrottaa sitä järjestelmästä.

Yleiskäyttöinen

FinnStainless-rekuperaattori vastaa kaikkiin niihin vaatimuksiin, joita nykyään kohdistuu viemäriverkkoihin. Se ei välttämättä edellytä jätevesien esipuhdistusta ja soveltuu käytettäväksi sekä yhdyskunta- että teollisuusjätevesille (myös aggressiivisten väliaineiden kanssa). FinnStainless-rekuperaattori on pienikokoinen, yleiskäyttöinen ja yksinkertainen. Se voidaan asentaa mihin tahansa olemassa olevaan viemäriverkkoon ilman merkittäviä muutoksia.

Edullinen

Jätevesirekuperaattorin ansiosta jopa 80 prosenttia jo maksetusta lämmitysenergiasta voidaan käyttää uudestaan. FinnStainless-rekuperaattori voidaan kytkeä investoimatta olemassa olevan viemäriverkon saneeraukseen. Sen asennus ja käyttö eivät vaadi kalliiden asiantuntijoiden käyttöä. Rakenteen huoltoväli ja yleinen käyttöikä ovat pitkät. Rekupaattori on yksinkertaisempi ja edullisempi versio pelkän harmaan veden puhdistukseen.

 

Jätevesirekuperaattorin kytkentätavat

FinnStainless-rekuperaattorin rakenne on yleiskäyttöinen ja soveltamismahdollisuudet lähes rajattomat. Näistä osista voidaan rakentaa jäteveden lämmön talteenottojärjestelmä monenlaisiin olosuhteisiin ja tehtäviin. Olemassa olevan järjestelmän tehoa voidaan lisätä jälkikäteen ilman suuria saneerauksia.

 

Yksittäiskytkentä

Suurimpaan osaan käyttökohteista, joiden huippuvirtaus on 10 m³/h ja virtauksen keskilämpötila enintään 50 °C, riittää yksi teholtaan 130 kWh:n rekuperaattori.

Rinnankytkentä

Soveltuu jäteveden lämmön talteenottoon viemäristöistä, joiden huippuvirtaus on suuri ja keskilämpötila enintään 50 °C. Rinnakkaiset rekuperaattorit voivat toimia joko kuormitettuina tai olla kuormittamattomina valmiustilassa.

Sarjaankytkentä

Soveltuu kuumille jätevesivirroille, joiden keskilämpötila on yli 50 °C. Yhteen sarjaan voidaan asentaa enintään 6 rekuperaattoria, joiden yhteisteho on korkeintaan 1 MWh.

Matriisikytkentä

Yhdistelmäkytkentä ratkaisee vaativien talteenottoprosessien edellytykset. Tätä ratkaisua käytetään suurissa kylpylähotelleissa, vesipuistoissa, teollisuuskohteissa ja erityisissä teknisissä prosesseissa. Prosessien keskeytymättömyys voidaan turvata varalaitteilla.