Ilmalämmön talteenottajat

Hukkalämmön palautus savukaasuista ja poistoilmasta esipuhdistamatta

Nykyaikaiset tekniset järjestelmät tuottavat runsaasti lämpöenergiaa, joka kirjaimellisesti haihtuu taivaan tuuliin savupiipusta. Uunien savukaasut, kosteiden tilojen höyry sekä kuumat uuttamisprosessit sisältävät paljon lämpöä, jota voidaan käyttää uudelleen FinnStainlessin teknisten ratkaisujen ansiosta.

FinnStainless-talteenottaja on yksinkertainen ja kätevä:

  • Kestää kosteutta ja pölyä
  • Kestää rasvaa ja nokea
  • Kestää voimakkaita lämpötilan vaihteluita
  • Ei pidä kovaa melua
  • Ei vaadi ilmanvaihto- tai savunpoistojärjestelmän kunnostusta
  • Alhainen kaasudynaaminen vastus (alle 10 mm vesipatsasta)

 

FinnStainless ilmalämmön talteenottaja on tarkoitettu hukkalämmön keräämiseen savukaasuista ja poistoilmasta. Tämän talteenottajan tärkeimpänä erityisominaisuutena on se, että käsiteltäviä kaasuja ei tarvitse puhdistaa.

Laitteisto voi toimia suoraan likaisissa ympäristöissä. Näin ollen vältytään kaasujen suodatuksen yhteydessä tapahtuvalta peruuttamattomalta lämpöhukalta.

FinnStainless-talteenottaja toimii seuraavien perustyyppisten kaasujen kanssa:

  • Savukaasut uuneista ja kuumavesikattiloista
  • Likainen poistoilma teollisuusrakennuksista
  • Poistoilma tiloista, joiden ympäristö on kostea ja aggressiivinen
  • jne.

 

Talteenottajan putkiläpiviennit

FinnStainless-talteenottajan putkiläpiviennissä on sisäänrakennettu ilman- tai savunpoistojärjestelmään. Se takaa mahdollisimman suuren lämmön/kylmän talteenoton tehokkuuden kaasuista. Talteenottajan runko on ilmatiivis, minkä ansiosta laitteistoa voi käyttää eriasteisissa likaisissa ympäristöissä. Talteenottaja huolletaan asennuspaikalla rungon irrotettavan sivuseinän kautta.

 

Talteenottajan kasettitoteutus erilaisilla huuvakokoonpanoilla

FinnStainless-talteenottajien käyttö avoimina (kasetteina) on yksinkertainen ja taloudellinen ratkaisu hukkalämmön keräämiseen poistoilmasta. Lämmönvaihdinkasetit asennetaan suoraan poistohuuviin, jossa ne toimivat osaltaan myös rasvanerottimina. Talteenottaja puhdistetaan ja huolletaan suoraan asennuspaikalla perusmateriaaleilla ja -välineillä.

 

Ilmalämmön talteenottojärjestelmien vertailu

Perinteiset ilmalämmön talteenottojärjestelmät edellyttävät lämmönsiirtoa ilman ja ilman välillä. Se tarkoittaa sitä, että poistoilmaa kulkeutuu joko suoraan tai epäsuorasti kylmään tuloilmaan. Tällaisen järjestelmän toteutus vaatii koko tulo-/poistoilmanvaihtojärjestelmän erityisjärjestelyjä. Perinteisten lämmön talteenottajien käyttö on perusteltua vain sellaisissa järjestelmissä, joissa ilma on suhteellisen puhdasta. Savukaasujen ja likaisten kaasujen lämpöä ei kuitenkaan voida hyödyntää tällaisilla laitteilla.

 

 

FinnStainlessin lämmön talteenottolaitteet siirtävät lämpöä kaasujen ja nestemäisen lämmönsiirtoaineen välillä, joka kuljettaa lämpöenergian lämmitysjärjestelmien ja lämpimän käyttöveden järjestelmien puskurivaraajiin tai johonkin muuhun lämpöjärjestelmään. Tällaisella ratkaisulla voidaan kerätä talteen savukaasujen ja uuttamisprosessien lämpö täysin riippumatta tuloilmasta ja käyttää sitä lämmitysjärjestelmien lisäksi teknisissä prosesseissa. FinnStainless-lämpötalteenottajat voivat toimia käänteisesti. Tällöin ne palauttavat kylmän ilmastointijärjestelmiin ja/tai teollisuusjäähdytykseen.

 

 

FinnStainless-ilmalämmön talteenottolaitteisto

Tehokas

Lämmönvaihdinten runko on valmistettu ohuesta ruostumattomasta teräs- tai titaanilevystä, johon on tehty kanavat lämmönsiirtoainetta varten. Lämmönsiirtoon osallistuu suoraan 97 prosenttia lämmönvaihdinten pinta-alasta. Rungon ennätyksellisen ohuet seinämät (0,3 mm) ja kanavien pieni ominaistilavuus suhteessa suureen pinta-alaan takaavat, että lämmönvaihdinten inertia on pieni ja lämmönsiirron teho suuri.

Luotettava

Rungon kalvorakenne on valmistettu sataprosenttisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista. Lämmönvaihdinten rakenteessa ei ole joustavia tiivisteitä eikä juotoksia. Levyt kiinnitetään sähköhitsaamalla. Näin saadaan aikaan luotettava, tiivis liitos ja säilytetään rakenne ja materiaalin ruosteenesto-ominaisuudet myös hitsauspaikoilla. Lämmönvaihtimet on suojattu mekaanisilta vaikutuksilta, voimakkailta paineen ja lämpötilan vaihteluilta sekä kosteudelta ja aggressiivisilta ympäristöiltä.

Yleiskäyttöinen

FinnStainless-lämmönvaihtimet toimivat lämpötila- ja painevaihteluiden ollessa suuri. Ne voidaan asentaa vaaka- tai pystyasentoon ja mihin tahansa kulmaan. Lämmönsiirron teho säilyy suurena, vaikka pinta olisi huomattavan likainen. Näihin lämmönvaihtimiin perustuvat talteenottajat ovat suhteellisen pienikokoisia ja niiden aerodynaaminen vastus on erittäin alhainen (alle 10 mm vesipatsasta). Niitä käytettäessä kaasuja ei tarvitse esipuhdistaa ja ne voidaan asentaa helposti käytännössä mihin tahansa ilmastointi- tai savunpoistojärjestelmään.

Edullinen

Talteenottajien avulla kertaalleen maksettu lämpö voidaan käyttää uudelleen. FinnStainless-lämmönvaihtimiin perustuvat talteenottajat ovat rakenteeltaan sellaiset, että ne voidaan integroida käytännössä mihin tahansa olemassa olevaan ilmastointi- tai savunpoistojärjestelmään tarvitsematta kunnostaa niitä. Tämä vähentää talteenoton käyttöönottokustannuksia. Lämmönvaihdinten luotettavuus ja yksinkertaisuus takaavat erittäin pitkän käyttöiän ja huoltovälin. Käyttöönottokustannukset maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin talteenoton ansiosta.

 

FinnStainless-ilmalämmön talteenottajien käyttö

Leipomot, savustamot ja elintarviketeollisuus

Elintarvikkeiden tuotantolaitosten kuuma poistoilma sisältää paljon rasvahöyryjä. Poistoilmanvaihtojärjestelmissä nämä höyryt tiivistyvät rasvakertymiksi. Tällaisissa oloissa talteenottajissa käytetyt perinteiset lämmönvaihtimet likaantuvat nopeasti ja ne menettävät tehonsa. FinnStainless-talteenottajat perustuvat innovatiivisiin itse kehitettyihin litteisiin lämmönvaihtimiin. Niiden suuret energiavarastot riittävät myös voimakkaasti likaantuvissa oloissa. Tehohäviö on korkeintaan 5 prosenttia vuodessa. Lämmönvaihtimiin ja talteenottajan ulkopinnoille kertyvä lika ei vaikuta läpivirtaukseen käytännössä lainkaan. Aerodynaaminen vastus pysyy ennätyksellisen alhaisena. Likakertymät voi puhdistaa talteenottajasta kuumalla, paineistetulla vedellä rasvaliuotinta käyttäen.

Uimahallit, vesipuistot ja kylpylähotellit

Uimahalleissa ja vesipuistoissa vesi puhdistetaan erilaisilla hapetusreagensseilla. Kun reagenssien höyryjä pääsee ilmanvaihtoon, kostean ilman syövyttävä vaikutus voimistuu. Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia talteenottajissa käytettäville materiaaleille. Perinteisten talteenottajien lämmönvaihtimet voivat sisältää jousto-, juotos- ja hitsiliitoksia. Reagenssien höyryjä sisältävä kostea ilma vähentää huomattavasti niiden käyttöikää. Perinteisten ratkaisujen käyttö tällaisissa oloissa ei ole osoittautunut kannattavaksi. FinnStainless-talteenottajat on valmistettu kokonaan ruostumattomasta teräksestä. Lämmönvaihdinten kokoonpanossa ei ole käytetty juotoksia, korkealämpötilaista hitsausta eikä muita tuhoisia asennusmenetelmiä. Näin ollen materiaalit säilyttävät rakenteensa ja ne kestävät aggressiivisissa ympäristöissä. Erityisen vaativissa oloissa käytetään titaanista valmistettuja lämmönvaihtimia.

Maalaamot ja kuivaamot

Maalaamojen poistoilma sisältää myrkyllisiä aineita. Tämän vuoksi on tärkeää estää poistoilman suora kosketus tuloilmaan. Perinteiset talteenottajat eivät takaa täydellistä ilmatiiviyttä, vaan päästävät siitä osan sekoittumaan muiden kaasujen kanssa. Tässä tapauksessa niitä ei voi käyttää. FinnStainlessin laitteissa poistoilman lämpö siirtyy ensin puskurivaraajiin. Niistä sitä käytetään lämmitykseen, lämpimään käyttöveteen tai muuhun lämpöjärjestelmään. Näin lämpöenergiasta voidaan suuri osa käyttää uudelleen tuloilman puhtautta vaarantamatta. FinnStainless-talteenottajaan kertyvät maalijäämät eivät käytännössä vaikuta niiden toimintatehoon. Lämmönvaihdinpaneeleihin pinttynyt lika voidaan poistaa turvallisesti määräaikaishuollon yhteydessä. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää liuottimia tai korkean lämpötilan menetelmiä.

Mutkikkaat tekniset prosessit

FinnStainlessin ilmalämmön talteenottajien käyttö ei rajoitu lämmön palautukseen lämmitysjärjestelmiin tai kylmän palautukseen ilmastointi- ja jäähdytysjärjestelmiin. Niitä voidaan menestyksekkäästi käyttää missä tahansa teknisessä prosessissa, jossa eriasteisesti likaantuneet kaasut on vaihdettava lämmöksi. FinnStainless-talteenottajien yleiskäyttöisyyden ansiosta voidaan tyydyttää monenlaiset tarpeet liittyen ilmatiiviyteen, kosteuden ja aggressiivisten ympäristöjen kestävyyteen sekä käyttöpaine- ja lämpötila-alueisiin, keskeytymättömiin käyttöaikoihin jne. Lämmön keruu- ja johtamislaitteistot voidaan suunnitella yksilöllisesti erityisiin tehtäviin, käyttöoloihin ja tarpeisiin.