Ominaisuudet

FinnStainlessin teknisenä läpimurtona voidaan pitää innovatiivista lämmönvaihdinta, joka on valmistettu ruostumattomasta ohutteräslevystä. Lämmönvaihtimen erityisen rakenteen ansiosta sillä on ainutlaatuiset ja ennennäkemättömät ominaisuudet.

Käyttökohde:

 • lämmön kerääminen ja johtaminen nesteistä
 • lämmön kerääminen ja johtaminen kaasuista
 • lämmön kerääminen ja johtaminen lämpösäteilystä

FinnStainless-lämmönvaihdinten tulo markkinoille on mahdollistanut yksinkertaisten ja tehokkaiden lämmitysjärjestelmäkomponenttien valmistamisen:

 • luonnon vesistöistä ja tekoaltaista lämpöä talteen ottavat keräimet, toimivat ympäri vuoden
 • ulkoilmasta lämpöä talteen ottavat keräimet, kestävät kosteutta, pölyä ja pakkasta
 • ilmanvaihtoilman lämmön rekuperaattorit, ilmanvaihtojärjestelmän suurta saneerausta ei tarvita
 • jäteveden lämmön rekuperaattorit, vettä ei tarvitse esipuhdistaa
 • auringon säteilystä lämpöä talteen ottavat keräimet, kylmiin ilmastoihin
 • puskurivaraajat, lämpöhukka alle 2 astetta
 • lämmönvaraajat, yhdellä lämmönvaihtopiirillä
 • täysin itsenäiset lämmitysjärjestelmät, käytännössä missä päin maailmaa tahansa
 • useiden toimintojen yhdistäminen yhteen järjestelmään, voidaan yhdistää esimerkiksi aurinkokeräin, ilmalämpöpumppu ja ilmanvaihtoilman lämmön rekuperaattori

 

Litteä kalvorakenne

Tehokas

Lämmönvaihtimen runko käyttää pinnan mahdollisimman tehokkaasti lämmön siirtämiseen (jopa 97 prosenttia pinnasta on mukana lämmönsiirrossa)

Luotettava

Runko kestää paine-eroja (väliaineiden paine-ero voi olla korkeintaan 18 baaria) ja jopa 600 °C:n käyttölämpötilaa vakiokäytössä (1200 °C:n lämpötilaa erityiskäytössä)

Yleiskäyttöinen

Lämmönvaihdin säilyttää tehokkuutensa kaikissa olosuhteissa. Sen voi asentaa pysty- tai vaaka-asentoon ja mihin tahansa kulmaan

Edullinen

Helppo pääsy huoltoa ja yksittäisten lämmönvaihdinten vaihtoa varten Vähäinen seisokkiaika huollon yhteydessä

 

Sataprosenttista ruostumatonta terästä (tai titaania), jonka paksuus 0,3 mm

Tehokas

Lämmönvaihtimen erittäin ohuet seinämät pitävät lämmönsiirron suurena

Luotettava

Luotettavan materiaalin ansiosta lämmönvaihdin on mekaanisesti kestävä ja helppokäyttöinen

Yleiskäyttöinen

Voidaan käyttää lämpötila- ja painevaihteluiden ollessa suuri. Toimii suoraan likaisissa ympäristöissä: avoimissa veden lähteissä, jätevedessä jne.

Edullinen

Luotettavien materiaalien ansiosta lämmönvaihtimen käyttöikä on erittäin pitkä (25 vuotta) ja huoltovälit harvat (5–10 vuotta)

 

Rakenteeltaan erityiset putkiliitännät

Tehokas

Putkiliitännät on erityisesti kehitetty takaamaan Finnstainless-lämmönvaihdinten mahdollisimman suuri tehokkuus

Luotettava

Putkiliitäntöihin ei tarvita hitsausta, mikä saa rakenteen yleisen luotettavuuden pysymään suurena

Yleiskäyttöinen

Säädettävän liitännän ansiosta lämmönsiirtoaine voi kulkea kumpaan suuntaan tahansa

Edullinen

Säädettävyys ja lisämerkintä helpottavat kytkentää ja vähentävät sekä asennus- että huoltokustannuksia

 

Rungon erikoishitsaus

Tehokas

Teräslevyjen liittäminen toisiinsa ilman välitiivisteitä estää lämmönsiirron vähenemisen liitoskohdissa

Luotettava

Koska perinteisiä hitsi- ja juotosliitoksia ei ole, kokoonpanon rakenne pysyy ehjänä, ruostetta ei pääse muodostumaan liitoskohtiin ja paneelien liitoskohdat pysyvät riittävän luotettavina ja tiiviinä

Yleiskäyttöinen

Rakenteessa ei ole elastomeeritiivisteitä, jotka toisivat ylimääräisiä rajoituksia käyttöalueeseen ja huoltoon

Edullinen

Koska tavallisia tiivisteitä ei ole, tarpeettomia kulutustarvikkeisiin liittyviä kustannuksia ei ole ja huoltoväli on pidempi

 

 

FinnStainless-lämmönvaihtimen lämmönsiirtoainekanavat

 

Profiililtaan linssimäiset kanavat

Tehokas

Lämmönsiirron laatua lisäävät lämmönsiirtoaineen tasainen jakautuminen lämmönvaihtimen koko pinnalle sekä se, että kanavissa ei ole kohtia, joissa lämmönsiirtoaineen kulku pysähtyisi

Luotettava

Kavitaation esiintymisen todennäköisyys vähenee huomattavasti ja siten myös lämmönvaihtimen rungon vaurioitumisvaara sisältäpäin pienenee

Yleiskäyttöinen

Koska lämmönvaihtimen hydraulinen vastus on erittäin vähäinen, se toimii tehokkaasti, vaikka lämmönsiirtoainekanavan paine olisi alhainen

Edullinen

Saman tehon siirtämiseen tarvitaan pienempi lämmönsiirtopinta-ala

 

Patentoidun tekniikan mukaisesti puristamalla valmistetut kanavat

Tehokas

Lämmönvaihtimen suuri läpivirtauspoikkipinta-ala  alentaa lämmönsiirtoaineen virtausnopeutta ja lisää näinväliaineiden välistä lämmönsiirtoaikaa

Luotettava

Paneelit on valmistettu siten, että metallilevyn eheys ei kärsi ja että mikrohalkeamia ei pääse muodostumaan. Näin rakenne säilyy luotettavana ja tiiviinä

Yleiskäyttöinen

Voidaan käyttää puhtaissa ympäristöissä (esimerkiksi juomavedessä) sekä järjestelmissä, joissa on nollavuoto ja joissa väliaineet eivät pääse sekoittumaan

Edullinen

Tekniikan ansiosta lyhyessä ajassa voidaan muodostaa yksilöllisiä lämmönvaihdinkokoonpanoja asiakkaan tilauksesta 100 kpl:n eristä alkaen

 

Turbulenssi kanavien sisällä

Tehokas

Turbulenssi lämmönvaihtimen kanavien sisällä voimistaa edelleen konvektiota ja lisää lämmönsiirron tehokkuutta

Luotettava

Mikrotärinä ja pyörrevirrat estävät epäpuhtauksien kertymistä kanavien sisään ja edistävät aggregaatin itsepuhdistusta

Yleiskäyttöinen

Lämmönvaihtimia voi käyttää teknisissä prosesseissa, joissa käytetään erityyppisiä väliaineita tai erityisiä (epäyhtenäisiä) väliaineita (esimerkiksi raskasta höyryä)

Edullinen

Lämmönvaihdinten pidempi huoltoväli säästää sekä aikaa että rahaa

 

Pieni ominaistilavuus

Tehokas

Lämmönsiirtoaineen pienen ominaistilavuuden ja lämmönsiirron suuren pinta-alan ansiosta lämmönvaihtimen inertia on pieni

Luotettava

Lämmönvaihdin säilyttää käyttöominaisuutensa jopa usean jäätymisen tai ylikuumenemisen jälkeen

Yleiskäyttöinen

Koska lämmönvaihdin on pieni ja kevyt, sitä voidaan käyttää olosuhteissa, joissa tila ja kuormitettavuus ovat rajalliset

Edullinen

Samojen tehtävien suorittamiseen tarvitaan vähemmän lämmönvaihtimia