Käyttöalueet

 

 

Lämmönvaihdintyyppi S ja S1

  • Aurinkokeräimet
  • Ilmalämmöntalteenottajat

 

Lämmönvaihdintyyppi U ja U1

  • Jäteveden lämmön talteenottajat
  • Savukaasun lämmöntalteenottajat
  • Kuumavesisäiliöt ja lämpöakut

 

Lämmönvaihdintyyppi K ja KU

  • Pakokaasujen lämmöntalteenottajat
  • Lämmönsiirto teknisissä ympäristöissä