Kehityshistoria

Tutkimus- ja tuotantoyritys Polarsol Oy perustettiin Joensuussa vuonna 2009. Yritystoimintaa tukivat teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes, valtion omistama erityisrahoituskeskus Finnvera, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja EU:n Horizon 2020-hanke.

Yrityksen toiminnan ensisijainen tarkoitus oli valmistaa energiatehokkaita tuotteita ja teknologiaa muun muassa lämmöntalteenottoon erilaisista energianlähteistä. Ratkaisuja käytetään laajasti lämmön siirtoon sekä lämmönjakeluun lämmitys- ja ilmastointijärjestemissä, sekä lämpimän käyttöveden lämmityksessä ja erilaisissa lämmöntalteenottojärjestelmissä.

PolarSolin teknologian ytimenä oli patentoitu, erittäin ohuesta ruostumattomasta teräksestä (0,25-0,3 mm) valmistettu kevyt lämmönvaihdin. Sen ylivertainen kestävyys ja tehokkuus niin nesteiden, kaasujen kuin säteilynkin lämmöntalteenotossa tekee lämmönvaihtimesta erittäin toimivan ja laajasti skaalautuvan komponentin lämmöntalteenottoteknologiassa ja teknologisissa prosesseissa.

Tutkimuksen ja kehitystyön tuloksena kehittyi kaikenlaisiin kohteisiin skaalautuvia lämmitysjärjestelmäratkaisuja. Ympäristöystävällisyytensä lisäksi lämmönvaihtimen ympärille kehitetyt ratkaisut tuottavat markkinoiden edullisinta lämpöenergiaa täyttäen neljä tärkeintä kriteeriä: Tehokkuus, luotettavuus, yleiskäyttöisyys ja hyödyllisyys. Polarsol Oy ajautui omistajiensa erimielisyyden ja Polarsolille myönnetyn Horizon 2020-hankeen rahoitusepäselvyyksien takia konkurssiin keväällä 2018.

Finnstainless Oy osti Polarsol Oy:n konkurssipesän sisällön kesällä 2018

Lämmönvaihdinten tuotantokoneet siirettiin jatkossa alihankintana lämmönvaihtimia Finnstainless Oy:lle valmistavan HT Laserin Keuruun Varissaaren tehtaalle. Lämmönvaihtimet valmistetaan Keuruulla Keski-Suomessa HT Laserin laserhitsausosaamiseen tukeutuen.
Finnstainless omistaa pitkän yksinoikeudellisen lisenssin patentoituun tekniikaan ja on aloittanut lämmönvaihdinten myynnin tuotetta myös omiin ratkaisuihinsa skaalaville yhteistyöyrityksille. Pantentin omistaja ja teknologian kehittäjä, tekniikan tohtori ja diplomi-insinööri Anton Serbin on osakkaana Finnstainless Oy:ssä ja jatkaa kokonaisratkaisujen kehittämistä innovatiivisen lämmönvaihtimen ympärille. Finnstainless Oy:n pääomistaja Paulus Salo oli mukana Polarsolin tuotekehityksessä vuodesta 2013 kolmen pilottikohteen omistajana ja käyttäjänä.